العربية

Intel Memory and Storage Tool 1.9

 • Download Intel Memory and Storage Tool 1.9 Free

Free download Intel Memory and Storage Tool 1.9 full version standalone offline installer for Windows PC, an advanced drive management software with intuitive GUI.

Intel Memory and Storage Tool Overview

This is a drive management software with a Graphical User Interface for Windows that allows you to view current drive information, perform firmware updates, and run full diagnostic scans. It supports a wide range of Intel memory drives.

This download is valid for the products listed below:
Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage (Intel® Optane™ Memory 16GB + Intel® QLC 3D NAND SSD 256GB, M.2 80mm PCIe 3.0)
Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage (Intel® Optane™ Memory 32GB + Intel® QLC 3D NAND SSD 1TB, M.2 80mm PCIe 3.0)
Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage (Intel® Optane™ Memory 32GB + Intel® QLC 3D NAND SSD 512GB, M.2 80mm PCIe 3.0)
Intel® Optane™ Memory M10 Series (16GB, M.2 42mm PCIe 3.0, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ Memory M10 Series (16GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ Memory M10 Series (32GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ Memory M10 Series (64GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ Memory Series (16GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint™)
Intel® Optane™ Memory Series (32GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint™)
Intel® Optane™ SSD 800P Series (118GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D Xpoint™)
Intel® Optane™ SSD 800P Series (58GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D Xpoint™)
Intel® Optane™ SSD 900P Series (280GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 900P Series (280GB, 2.5in PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 900P Series (480GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (380GB, M.2 110mm PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (480GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (960GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD 905P Series (960GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series (1.5TB, 2.5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series (375GB, 2.5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series (750GB, 2.5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series (100GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series (100GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series (200GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series (375GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel® SSD 310 Series (40GB, mSATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD 310 Series (80GB, mSATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD 311 Series (20GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 34nm, SLC)
Intel® SSD 311 Series (20GB, mSATA 3Gb/s, 34nm, SLC)
Intel® SSD 320 Series (120GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (160GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (160GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (300GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (300GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (40GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (600GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 320 Series (80GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 330 Series (120GB, SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 330 Series (180GB, SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 330 Series (240GB, SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 330 Series (60GB, SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 335 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 510 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD 510 Series (250GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD 520 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 520 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 520 Series (60GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 525 Series (120GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 525 Series (180GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 525 Series (240GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 525 Series (30GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 525 Series (60GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (120GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (180GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (240GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (80GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 530 Series (80GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 535 Series (56GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD 540s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (1.0TB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 540s Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD 545s Series (1.024TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 545s Series (512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD 600p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD 600p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD 600p Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD 600p Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD 660p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD 660p Series (2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD 660p Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD 665p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC)
Intel® SSD 665p Series (2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC)
Intel® SSD 710 Series (100GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 710 Series (200GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 710 Series (300GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD 730 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 730 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)
Intel® SSD 750 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)
Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (128GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4610 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D5-P4320 Series (7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD D5-P4326 Series (15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD D5-P4326 Series (15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD D5-P4420 Series (7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
Intel® SSD DC D3600 Series (1.0TB, 2.5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC D3600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC D3700 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC D3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3100 Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P3100 Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P3100 Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P3100 Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3500 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3520 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC P3520 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC P3520 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC P3520 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC P3520 Series (450GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3608 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3608 Series (3.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3608 Series (4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC P4101 Series (1.024TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4101 Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4101 Series (2.048TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4101 Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4101 Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (4.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (8.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4500 Series (8.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (1.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (2.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4501 Series (500GB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (15.3TB, EDSFF L 18mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (15.3TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4510 Series (8.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4511 Series (1.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4511 Series (2.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4511 Series (4.0TB, EDSFF S 5.9mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4600 Series (6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4608 Series (6.4TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x8, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC P4610 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4610 Series (3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4610 Series (6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4610 Series (7.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC P4618 Series (6.4TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x8, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3100 Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD DC S3100 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD DC S3100 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD DC S3100 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3110 Series (512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3320 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (120GB, M.2 SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (160GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (240GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (300GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (340GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (400GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (600GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (800GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (80GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3500 Series (80GB, M.2 SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3510 Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (760GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (200GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (400GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (400GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (200GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (400GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (400GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3700 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Intel® SSD DC S3710 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3710 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3710 Series (400GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S3710 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD DC S4500 Series (1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4500 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4500 Series (3.8TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4500 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4600 Series (1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4600 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4600 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD DC S4600 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (64GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5100s Series (64GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (48GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5400s Series (80GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD E 5410s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD E 5410s Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD E 6000p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD E 6000p Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD E 6100p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 6100p Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD E 7000s Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD E 7000s Series (960GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (120GB, M.2 42mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 1500 Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Intel® SSD Pro 2500 Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
Intel® SSD Pro 5450s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 5450s Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 5450s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 5450s Series (512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 6000p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD Pro 6000p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD Pro 6000p Series (256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD Pro 6000p Series (360GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD Pro 6000p Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
Intel® SSD Pro 7600p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 7600p Series (128GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 7600p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 7600p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD Pro 7600p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD X18-M Series (160GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD X18-M Series (160GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 50nm, MLC)
Intel® SSD X18-M Series (80GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD X18-M Series (80GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 50nm, MLC)
Intel® SSD X25-E Series (32GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 50nm, SLC)
Intel® SSD X25-E Series (64GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 50nm, SLC)
Intel® SSD X25-M Series (120GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD X25-M Series (160GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD X25-M Series (160GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 50nm, MLC)
Intel® SSD X25-M Series (80GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 34nm, MLC)
Intel® SSD X25-M Series (80GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 50nm, MLC)
Intel® SSD X25-V Series (40GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 34nm, MLC)

Features of Intel Memory and Storage Tool

Lightweight & easy to use
Easy Graphical User Interface
View complete drive information
Perform firmware updates
Run diagnostic scans

,Program download Intel Memory and Storage Tool, Download Intel Memory and Storage Tool, Download Intel Memory and Storage Tool, Program Intel Memory and Storage Tool, Intel Memory and Storage Tool Full activated, crack program Intel Memory and Storage Tool, program explanation Intel Memory and Storage Tool

Comments
Download Intel Memory and Storage Tool 1.9 Free
117.73 MB
Zip password: 123
Program details
 • Program size
  117.73 MB
 • version number
  1.9
 • Program language
  multilanguage
 • Last updated
  before24Days
 • Downloads
  3
Report a problem in downloading
Download link for : Intel Memory and Storage Tool

Contact our support team on our Facebook page to solve your problem directly
go to the contact page